Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200917050 nr. 371

17 050
Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

nr. 371
MOTIE VAN DE LEDEN FRITSMA EN VERDONK

Voorgesteld 31 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat is gebleken dat op grote schaal fraude plaatsvindt met kinderbijslag door Turken en Marokkanen;

overwegende, dat het volstrekt onacceptabel is dat de plegers van dergelijke fraude hiervoor thans geen strafrechtelijke vervolging hebben te vrezen, waardoor van ontmoediging nauwelijks sprake is;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat wanneer fraude met kinderbijslag is vastgesteld, te allen tijde wordt overgegaan tot strafrechtelijke vervolging van de fraudepleger,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma

Verdonk