Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200617050 nr. 316

17 050
Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

nr. 316
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 december 2005

Tijdens het Algemeen Overleg over de Integrale Rapportage Handhaving 2004 van 16 november jl. heb ik, naar aanleiding van de bespreking van mijn reactie (kamerstuk 17 050, nr. 308, d.d. 30 september 2005) op het rapport van mevrouw Van Gent inzake klachten over de werkwijze van sociaal rechercheurs, toegezegd de recent aangepaste gedragscode afdeling Opsporing van de Sociale Verzekeringsbank aan de Kamer te zullen sturen.

Met dit schrijven zend ik u genoemde gedragscode.1

Deze gedragscode is een instrument om te bevorderen dat opsporingsambtenaren en controleurs van de SVB op een correcte wijze hun taak vervullen. Het is een dynamisch instrument dat voortdurend aangescherpt wordt aan de hand van opgedane ervaringen en analyse van klachten. Ik vind het daarom een goed voorbeeld van de inspanningen die worden gedaan om te voorkomen dat cliënten niet correct bejegend worden.

De cliëntenraad van de SVB heeft positief geoordeeld over de gedragscode.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. A. L. van Hoof


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.