Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-03-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-1078400".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-03-03
Documenttitel Voorstel van wet
Dossiernummer 36315
Dossiertitel Voorstel van wet van de leden Tony van Dijck en Edgar Mulder tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Belastingwet BES in verband met het BTW- tarief naar 0% voor voedingsmiddelen (Wet betaalbare boodschappen)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-1078400
Indiener A.P.C. (Tony) van Dijck
Indiener E. (Edgar) Mulder
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 2
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-03-07
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorstel van wet van de leden Tony van Dijck en Edgar Mulder tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Belastingwet BES in verband met het BTW- tarief naar 0% voor voedingsmiddelen (Wet betaalbare boodschappen); Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet
Type kamerstuk Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)
Vergaderjaar 2022-2023