Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-02-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-1074200".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-02-17
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over een reactie op Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid: de rol van de Eerste Kamer
Dossiernummer CXLVII
Dossiertitel Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid : de rol van de Eerste Kamer
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-1074200
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer B
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-02-17
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid : de rol van de Eerste Kamer; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over een reactie op Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid: de rol van de Eerste Kamer
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2022-2023