het organiseren van een evenement 'Kaperprijs' op 4 mei 2024 in Heinkenszand

De burgemeester van gemeente Borsele maakt bekend dat hij een vergunning heeft verleend voor:

het organiseren van een evenement 'Kaperprijs' op 4 mei 2024 in Heinkenszand.

Verzenddatum: 22 februari 2024

Tegen deze verleende vergunning kan gedurende zes weken na de verzonden beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar www.borsele.nl/bezwaarschrift

Naar boven