Toestemming voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van softijs, milkshakes, frisdranken en aanverwante artikelen op maandagen, dinsdagen, woensdagen, donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen van 1 april 2024 tot en met 31 oktober 2024, 1 april 2025 tot en met 31 oktober 2025, 1 april 2026 tot en met 31 oktober 2026, 1 april 2027 tot en met 31 oktober 2027 en 1 april 2028 tot en met 31 oktober 2028 op de vaste standplaatslocatie Veerpont aan Deltaweg te Maassluis

Maassluis, 26 februari 2024

Verleende vergunningen:

Standplaatsen:

  • Vergunning voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van softijs, milkshakes, frisdranken en aanverwante artikelen op maandagen, dinsdagen, woensdagen, donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen in de periode van: 1 april 2024 t/m 31 oktober 2024, 1 april 2025 t/m 31 oktober 2025, 1 april 2026 t/m 31 oktober 2026, 1 april 2027 t/m 31 oktober 2027 en 1 april 2028 t/m 31 oktober 2028 op de vaste standplaatslocatie Veerpont aan de Deltaweg. Dit besluit is genomen op 22 februari 2024.

rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedshalve is vereist, kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Naar boven