Verlengingsbesluit, Reitselaan 94 Haaren, het aanbrengen van gevelisolatie met buitenstuc

Het college van de gemeente Oisterwijk heeft in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken. Tegen dit besluit kan geen bezwaar en geen beroep worden ingesteld. Dat kan pas nadat er op de aanvraag is beslist.

 

Reitselaan 94 Haaren,het aanbrengen van gevelisolatie met buitenstuc. Zaaknummer 1015222, ingediend op 27-12-2023 (Activiteit; Bouwen)

Naar boven