Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op het dakvlak op het perceel Grote Haag 51, 3811 HH Amersfoort, Verzoeklocatie 2024021301280

Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op het dakvlak op het perceel Grote Haag 51, 3811 HH Amersfoort, Verzoeklocatie 2024021301280

De Gemeente Amersfoort heeft op 13-02-2024 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van zonnepanelen op het dakvlak op het perceel Grote Haag 51, 3811 HH Amersfoort, Verzoeklocatie 2024021301280, met kenmerk CLZ-00009379.

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Wanneer neemt de gemeente een besluit over de aanvraag van de vergunning?

De gemeente neemt waarschijnlijk voor 09-04-2024 een besluit. Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.

Meer informatie

U kunt nu alvast de aanvraag van de vergunning bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kunt u bellen met de gemeente. Dit kan via het telefoonnummer 14033.

Naar boven