Kennisgeving Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen nokverlenging aan achterzijde en plaatsen dakkapel aan voorzijde woning, Gloxiniaweg 9 8042AS Zwolle [Zaaknummer 0193ESUITE2463152023]

Burgemeester en wethouders van Zwolle maken het volgende bekend:

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Kenmerk: 0193ESUITE2463152023

Verzenddatum besluit: 16-02-2024

Locatie: Gloxiniaweg 9 8042AS Zwolle

Projectomschrijving: het plaatsen van een nokverlenging aan de achterzijde en plaatsen dakkapel aan de voorzijde van de woning

De beslistermijn is verlengd met een termijn van maximaal zes weken.

Naar boven