Besluit tot intrekken van maatwerkvoorschriften van Hefmatic, Kaaiweg 13a in Borssele

 

Burgemeester en wethouders van Borsele hebben op verzoek van Hefmatic b.v. maatwerkvoorschriften ingetrokken van Hefmatic B.V. Kaaiweg 13a in Borssele. Het besluit gaat over de gasflessenopslagvoorziening.

 

U kunt de beschikking bekijken tot en met 1 april 2024 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Borsele.

 

U kunt de beschikking ook bekijken door naar de website van RUD Zeeland te gaan (www.rud-zeeland.nl). U klikt daar op “Actueel” en u klikt vervolgens op “Lopende besluiten”. Onderaan deze pagina kunt u filteren op bedrijf, dan kunt u Hefmatic aanklikken om de beschikking te bekijken.

 

Wanneer u hier belang bij heeft, kunt u tot en met 1 april 2024 schriftelijk bezwaar maken tegen de beschikking tot het vaststellen van maatwerkvoorschriften bij gemeente Borsele, postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Op het bezwaarschrift moeten uw naam en adres staan. Ook moet duidelijk zijn tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Daarnaast moeten op het bezwaarschrift de datum en uw handtekening staan.

 

Alleen wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Met een voorlopige voorziening kan de activiteit niet beginnen voordat over uw bezwaarschrift is besloten. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt ook online een voorlopige voorziening aanvragen via de website: https://www.rechtspraak.nl/. Voor meer informatie kunt de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 15 53. Voor de behandeling van het verzoek moet u griffierecht betalen.

 

Wanneer u de stukken over deze beschikking wilt bekijken, kunt u contact opnemen met RUD Zeeland (tel. 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

 

De beschikking is geregistreerd onder nummer Z2023-00009181

 

Naar boven