Verleende omgevingsvergunning - Oostkade 5, 1501 ND Zaandam, Oostkade 5 te Zaandam - het verbouwen en uitbreiden van een gebouw naar 32 appartementen en 2 horecaruim

Burgemeester en wethouders van Zaanstad maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure hebben verleend:

O20211474 het verbouwen en uitbreiden van een gebouw naar 32 appartementen en 2 horecaruim op de locatie Oostkade 5, 1501 ND Zaandam, Oostkade 5 te Zaandam

Besluit verzonden: 15-02-2024

Bezwaar maken

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen 6 weken, met ingang van de dag ná 15-02-2024 een bezwaarschrift indienen.

Digitaal? Klik op de link voor het online bezwaarformulier. U heeft hiervoor uw DigiD-inlogcode nodig.

Liever per brief? Stuur uw brief dan naar: B&W van Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam.

Zet in uw bezwaarschrift in ieder geval de datum, uw naam, adres en handtekening en tegen welk besluit en waarom u bezwaar maakt.

Naar boven