RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Blaricum:

Gelezen het voorstel d.d. 16 januari 2024 van burgemeester en wethouders over de legesverordening;

B E S L U I T :

 

 • 1.

  Het tarief voor het vooroverleg voor 2024 vaststellen op een vast bedrag van € 300,- in plaats van een percentage over de bouwkosten;

 • 2.

  Het tarief voor de omgevingsactiviteit aan te passen van 4,9% naar 2,9%;

 • 3.

  Het maximum tarief voor de gezamenlijke behandeling van een bouwactiviteit en een omgevingsactiviteit te stellen op 4,9%;

 • 4.

  De legesverordening 2024 aan te passen op genoemde wijzigingen.

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 13 februari 2024.

mevrouw T.D. de Jong

griffier

mevrouw drs. B.M. de Reijke MBA

voorzitter

Naar boven