een ontheffing van de winkeltijdenwet op de locatie Stenevate 2, 4451KB Heinkenszand

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele maakt bekend dat zij een vergunning hebben verleend voor:

een ontheffing van de winkeltijdenwet op de locatie Stenevate 2, 4451KB Heinkenszand.

Verzenddatum: 13 februari 2024

Tegen deze verleende vergunning kan gedurende zes weken na de verzonden beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar www.borsele.nl/bezwaarschrift

Naar boven