het extra openstellen van Lidl Heinkenszand op zon- en feestdagen in 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele maakt bekend dat zij een vergunning hebben verleend voor:

het extra openstellen van Lidl Heinkenszand op zon- en feestdagen in 2024 op de locatie Stenevate 6, 4451KB Heinkenszand.

Verzenddatum: 13 februari 2024

Tegen deze verleende vergunning kan gedurende zes weken na de verzonden beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar www.borsele.nl/bezwaarschrift

Naar boven