Opschorten beslistermijn omgevingsvergunning, het plaatsen van een scootmobiel stalling, Buitenhofdreef 12 2625XR Delft

Buitenhofdreef 12 2625XR Delft |het plaatsen van een scootmobiel stalling, 27-03-2024

Het gaat hier om het opschorten van de beslistermijn op de aanvraag. Deze publicatie is bedoeld om u te informeren. Als er een besluit is genomen over de aanvraag dan publiceren wij dat hier opnieuw. Pas dan kunt u eventueel bezwaar maken. Meer informatie daarover vindt u later bij de publicatie van de verleende vergunning.

Naar boven