Aangevraagde omgevingsvergunning (kappen) Cleyburchstraat 48A-01 - OMV.24.02.00075 - Noord

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 5.1. Omgevingswet).

Cleyburchstraat 48A-01, 3039DE, kappen van een boom. Het aanvraagformulier en situatietekening(en) zijn als bijlage toegevoegd aan de publicatie (aanvraagdatum 07-02-2024, dossiernummer OMV.24.02.00075).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Naar boven