Aangevraagde omgevingsvergunning (kappen) Groenendaal 39A - OMV.24.02.00070 - Centrum

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 5.1. Omgevingswet).

Groenendaal 39A, 3011SM, kappen van een boom. Het aanvraagformulier en situatietekening(en) zijn als bijlage toegevoegd aan de publicatie (aanvraagdatum 07-02-2024, dossiernummer OMV.24.02.00070).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Naar boven