Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Crop Alliance, Dierikpolderweg 1, Baarland

 

Burgemeester en wethouders van Borsele hebben Crop Alliance, Oude Dierikpolderweg 1, Baarland een omgevingsvergunning verleend voor ventilatoren.

 

U kunt de omgevingsvergunning bekijken tot en met 21 maart 2024 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Borsele.

 

U kunt de omgevingsvergunning ook digitaal bekijken. U kunt deze omgevingsvergunning bekijken door naar de website van RUD Zeeland te gaan (www.rud-zeeland.nl). U klikt daar op “Actueel” en u klikt vervolgens op “Lopende besluiten”. Onderaan deze pagina kunt u filteren op bedrijf, dan kunt u <naam inrichting> aanklikken om de omgevingsvergunning te bekijken.

 

Wanneer u hier belang bij heeft, kunt u tot en met 21 maart 2024 schriftelijk bezwaar maken tegen deze omgevingsvergunning . Dat kan bij gemeente Borsele, postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Op het bezwaarschrift moeten uw naam en adres vermeld staan. Ook moet duidelijk zijn tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Daarnaast moeten op het bezwaarschrift de datum en uw handtekening staan.

 

Alleen wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Met een voorlopige voorziening kan de activiteit niet beginnen voordat over uw bezwaarschrift is besloten. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt ook online een voorlopige voorziening aanvragen via de website: https://www.rechtspraak.nl/. Voor meer informatie kunt de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 15 53. Voor de behandeling van het verzoek moet u griffierecht betalen.

 

Wanneer u de stukken over deze omgevingsvergunning wilt bekijken, kunt u contact opnemen met RUD Zeeland (tel. 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

 

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder kenmerk: Z2024-00004901.

 

 

Naar boven