Mandaatbesluit Wet Tijdelijk Huisverbod

de burgemeester van de gemeente Borsele

gelet op artikel 3, eerste lid van de Wet tijdelijk huisverbod en artikel 10:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

B e s l u i t :

Artikel 1

Mandaat te verlenen aan de hulpofficieren van justitie (belast met de uitvoering van een huisverbod) voor het nemen van een besluit op grond van artikel 2 eerste, derde, zevende en achtste lid en artikel 5 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod.

Artikel 2

De hulpofficieren van justitie (belast met de uitvoering van een huisverbod) te machtigen de volgende handelingen te verrichten:

  • Ingeval van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, alvorens te besluiten tot het wel of niet opleggen van een huisverbod, overleg te plegen met Veilig Thuis Zeeland; (artikel 3 lid 1 juncto artikel 2 lid 3 Wet tijdelijk huisverbod);

  • Het mededelen van het huisverbod en de consequentie van niet naleven, aan de huisgenoten van de uithuisgeplaatste, de aangewezen instantie voor advies en/of hulpverlening en Veilig Thuis Zeeland (ingeval van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of een vermoeden daarvan) (artikel 3 lid 1 juncto artikel 2 lid 8 Wet tijdelijk huisverbod);

  • Het binnen 24 uur regelen van juridische bijstand voor de uithuisgeplaatste nadat hij/zij hiertoe de eventuele wens te kennen heeft gegeven en wel voor de duur van de behandeling van het verzoek voor een voorlopige voorziening bij de rechtbank (artikel 3 lid 1 juncto artikel 5 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod).

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

Heinkenszand, 19 december 2023

Gerben M. Dijksterhuis

Burgemeester van Borsele

Naar boven