Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een woongebouw met zes appartementen en twee units zonder woonfunctie op de begane grond na sloop van de bestaande bebouwing, Kleinesingel 29 en 31 te Utrecht, HZ_WABO-23-08621

Kleinesingel 29 en 31 te Utrecht

HZ_WABO-23-08621

Toelichting: het bouwen van een woongebouw met zes appartementen en twee units zonder woonfunctie op de begane grond na sloop van de bestaande bebouwing

Datum besluit: 25 januari 2024

Startdatum bezwaartermijn: 26 januari 2024

Besluit: Verleend

 

Tevens ligt het besluit hogere waarden ter inzage overeenkomstig het bepaalde in artikel 110c van de Wet geluidhinder.

 

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken ingediend worden. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager.

Dit kan online via www.utrecht.nl/bezwaar.

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken per brief, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het College van burgemeester en wethouders, afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht.

In het bezwaarschrift staat in elk geval:

 • uw naam, adres, datum, handtekening en telefoonnummer

 • de omschrijving en het kenmerk van het besluit

 • de reden van uw bezwaar

Stukken inzien

Wilt u deze aanvraag met de stukken die daarbij horen inzien? Dat kan als volgt:

 • Kijk op deze webpagina in de linker kolom of er bijlagen staan die u wilt inzien.

 • E-mail naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens:

  • het kenmerk van deze aanvraag,

  • uw naam, adres en telefoonnummer,

  • en welke informatie u wilt inzien.

Wij e-mailen u dan de juiste stukken

Naar boven