Richtlijnen waarderingsinstrument voor sport-, kunst- en cultuurtalenten en jubilea verenigingen

Aanleiding

Als een inwoner of een vereniging een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd, heeft dit ook een positieve uitstraling op de plaatselijke omgeving. Het college van burgemeester en wethouders wil graag haar waardering uiten hiervoor. Deze richtlijnen zorgen voor eenduidige afspraken rondom de waardering van lokale sportclubs, kunst- en cultuurverenigingen en sport-, kunst- en cultuurtalenten die woonachtig zijn in of uitstraling hebben op de gemeente Zevenaar.

Daarnaast vieren verenigingen allerlei jubilea zoals 10-, 25-, 50-, 100-jarig bestaan waar het college regelmatig voor wordt uitgenodigd. Ook dit zijn gelegenheden waarbij het college haar blijk van waardering kan tonen.

 

Waarderingsinstrumenten

De felicitatie door het college van B&W verdelen we in vier varianten:

 

Waarderingsinstrument

Geschenk

1

Felicitatiebrief namens het college van burgemeester en wethouders*

Geen

2

Persoonlijke felicitatie door de betrokken wethouder

Oorkonde + boeket bloemen

3

Persoonlijke felicitatie door de burgemeester

Oorkonde + boeket bloemen + Zin in Zevenaar bon t.w.v. €25,00

4

 • A.

  Uitreiking Zevenaars beeldje (of andere kunstuiting)door het college van burgemeester en wethouders tijdens persoonlijke felicitatie of georganiseerde activiteiten vanuit samenleving

 • B.

  Uitreiking Zevenaars beeldje (of andere kunstuiting)

  door het college van burgemeester en wethouders tijdens huldiging bij Olympische prestaties, persoonlijke felicitatie of georganiseerde activiteiten vanuit samenleving

Oorkonde + boeket bloemen + Zin in Zevenaar-bon t.w.v. € 100,- + Zevenaars beeldje (of andere kunstuiting)

 

Wanneer:

Instrument

Geschenk

1

Regionaal kampioenschap – hoofdklasse

Felicitatiebrief

1

2

Nederlands Kampioenschap

2.1 Gouden medaille/ 1e plaats

Persoonlijke felicitatie weth

2

2.2 Zilveren medaille/ 2e plaats

Felicitatiebrief

1

2.3 Bronzen medaille/ 3e plaats

Felicitatiebrief

1

2

Europees Kampioenschap

2.1 Gouden medaille/ 1e plaats

Zevenaars beeldje (of andere kunstuiting)

4

2.2 Zilveren medaille/ 2e plaats

Persoonlijke felicitatie bgm

3

2.3 Bronzen medaille/ 3e plaats

Persoonlijke felicitatie weth

2

3

Wereldkampioenschap

3.1 Gouden medaille/ 1e plaats

Zevenaars beeldje (of andere kunstuiting)

4

3.2 Zilveren medaille/ 2e plaats

Persoonlijke felicitatie bgm

3

3.3 Bronzen medaille/ 3e plaats

Persoonlijke felicitatie bgm

3

 

4

Olympische Spelen/Paralympics/

Special World Olympics

4.1 Gouden medaille/1e plaats

Ereburgerschap

4

4.2 Zilveren medaille/ 2e plaats

Zevenaars beeldje (of andere kunstuiting)

4

4.3 Bronzen medaille/ 3e plaats

Zevenaars beeldje (of andere kunstuiting)

4

5

Open Kampioenschappen/Clubkampioenschappen

Deze vallen doorgaans niet onder de blijk van waarderingen door het gemeentebestuur omdat hierop normaliter geen voorselecties van toepassing zijn.

6

Popprijs

De Popprijs is een jaarlijkse prijs van Buma Cultuur voor de persoon die het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek.

Zevenaars beeldje (of andere kunstuiting)

4

7

Muziekconcours Nederlandse

Kampioenschappen

Voor harmonie-, fanfare- en brassbandorkesten

7.1 1e prijs

Persoonlijke felicitatie weth

2

8

Muziekconcours Europese

Kampioenschappen

Voor harmonie-, fanfare- en brassbandorkesten

8.1 1e prijs

Persoonlijke felicitatie bgm

3

9

Muziekconcours Wereld

Kampioenschappen/ W.M.C.

Voor harmonie-, fanfare- en brassbandorkesten

9.1 1e prijs

Zevenaars beeldje (of andere kunstuiting)

4

10

Nederlandse muziekprijs

Uitgereikt door het ministerie van O.C.W aan een musicus werkzaam in de klassieke muziek

10.1 1e prijs

Persoonlijke felicitatie bgm

3

11

Literatuur, theater en beeldende kunst

Prijzen in deze categorieën lenen zich minder voor een rangschikking zoals hierboven. Daarom bekijken we per keer welke waardering passend is.

11.1 1e prijs

Nader te bepalen

Nader te bepalen

 

Criteria uitreiking Zevenaars beeldje (of andere kunstuiting)

 • De gemeente is op de hoogte (gebracht) van de bijzondere prestatie. Daarnaast houdt de gemeente zelf ook actief in de gaten of er belangrijke prestaties behaald zijn.

 • Betrokkenen stellen een huldiging c.q. felicitatie op prijs

 • De winnaar heeft niet eerder het Zevenaarse beeld of andere kunstuiting ontvangen

Inzet college van burgemeester en wethouders

In geval van Olympische Spelen/ Paralympics/ Special World Olympics treden de burgemeester en de wethouder Sport/Kunst en Cultuur (of diens vervanger) gezamenlijk op namens het college. In overige gevallen treedt de wethouder Sport/Kunst en Cultuur (of diens vervanger) of de burgemeester apart op namens het college.

 

Huldiging

De volgende criteria zijn van toepassing:

 • Er is een hoogst haalbare en/of unieke sport- of kunst- en cultuurprestatie geleverd. In principe moet gesteld worden dat de verwachting is dat het niet gaat om een jaarlijks terugkerende kampioenstitel.

 • Publicitaire redenen en uitstraling: de aanloop en finale worden gevolgd door de media en een groot publiek die er veel waardering voor hebben.

 • Het betreft een noemenswaardige en unieke prestatie met publicitaire aandacht

 • Bij voldoende prestaties die een huldiging behoeven, organiseert de gemeente op kwartaalbasis een eigen huldiging.

Algemeen

 • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen grote, bekende en belangrijke sporten en kleinschalige, meer onbekende sporten.

 • Voorkomen moet worden dat jaarlijks dezelfde winnaar wordt gehuldigd.

 • In uitzonderlijke gevallen kan van deze beleidsregels en voorwaarden worden afgeweken. Uitzonderlijke prestaties op het gebied van literatuur, theater en beeldende kunst kunnen hier onder vallen.

Jubilea verenigingen

Sportverenigingen, kunst- en cultuurverenigingen en schutterijen vieren normaliter hun jubileum bij het behalen van een bepaald kroonjaar. Bij bepaalde jubilea organiseren zij vaak een feestelijke bijeenkomst of receptie en nodigt het college daarbij uit.

 

Indien het college wordt uitgenodigd gelden de volgende criteria:

 

*

25 jaar

2

*

40 jaar

2

*

50 jaar

3

*

60 jaar

3

*

75 jaar

4

*

85 jaar

4

*

100 jaar en hoger (*)

4

*

Carnavalsjubilea wijken af qua jaartallen en worden apart meegenomen

Naar boven