Opschorten beslistermijn omgevingsvergunning, het uitvoeren van groot onderhoud van het woongebouw middels kozijn vervanging en overige isolatie werkzaamheden waaronder de kopgevels en het wijzigen van een aantal eenheden binnen het gebouw naar woningen, Zagwijnpad 1 2625PM Delft

Zagwijnpad 1 2625PM Delft,het uitvoeren van groot onderhoud van het woongebouw middels kozijn vervanging en overige isolatie werkzaamheden waaronder de kopgevels en het wijzigen van een aantal eenheden binnen het gebouw naar woningen, 12-03-2024

Het gaat hier om het opschorten van de beslistermijn op de aanvraag. Deze publicatie is bedoeld om u te informeren. Als er een besluit is genomen over de aanvraag dan publiceren wij dat hier opnieuw. Pas dan kunt u eventueel bezwaar maken. Meer informatie daarover vindt u later bij de publicatie van de verleende vergunning.

Naar boven