Burgemeestersbesluit instellen cameratoezicht Griegplantsoen Voorhout

Ik besluit tot het plaatsen van een mobiele camera aan het Griegplantsoen ter hoogte van huisnummer 9 in Voorhout op grond van artikel 151C Gemeentewet en artikel 2:77 Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen.

 

Inleiding

Op 4 juni 2024 heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan het Griegplantsoen 9 in Voorhout. De explosie heeft geleid tot een ernstige verstoring van de openbare orde.

De burgemeester heeft besloten om de woning op basis van artikel 174a Gemeentewet te sluiten voor een periode van 6 weken.

Deze periode loopt af en op basis van informatie vanuit de driehoek (politie, Openbaar Ministerie en de gemeente) heeft de burgemeester besloten de sluiting niet te verlengen. De bewoners van het Griegplantsoen kunnen terugkeren naar hun woning.

Vanwege de ernstige verstoring van de openbare orde die de explosie teweeg heeft gebracht wordt er een gefaseerde afschaling van de maatregelen ingezet. Dit houdt in dat er cameratoezicht ingezet wordt wanneer de bewoners in hun woning terug keren. Cameratoezicht heeft een preventieve werking en wordt ingezet om de openbare orde te herstellen. De burgemeester neemt dit besluit op basis van artikel 151C Gemeentewet en artikel 2:77 APV Teylingen.

In afstemming met het Openbaar Ministerie wordt het cameratoezicht voor 4 weken ingesteld.

 

Waarom dit besluit: argumenten

 • 1.

  Het cameratoezicht wordt ingesteld om de openbare orde te herstellen en vanwege de preventieve werking.

  Een explosie in een woonwijk brengt een verstoring van de openbare orde met zich mee. De sluiting van de woning loopt af en de bewoners mogen terugkeren naar hun woning. De afschaling van maatregelen vindt gefaseerd plaats, zodat de terugkeer voor zowel de bewoners als omwonenden op een veilige manier verloopt.

  Tijdelijk cameratoezicht heeft een positief effect op het herstel van de openbare orde. Daarnaast gaat van cameratoezicht een preventieve werking uit.

 

Wat is meegewogen bij dit besluit: kanttekeningen

 • 1.

  Cameratoezicht maakt een inbreuk op privacy van mensen.

  Door een camera op openbaar terrein op te hangen, wordt inbreuk gemaakt op de privacy van bezoekers van dit gebied. De politie heeft toegang tot de camerabeelden. De camerabeelden worden slechts gebruikt ten behoeve van het handhaven van de openbare orde. De politie mag de camerabeelden niet langer dan vier weken bewaren, behalve als er vermoedens zijn dat er strafbare feiten op de camerabeelden staan. In het geval van een strafbaar feit dan mag politie de camerabeelden gericht gebruiken voor de opsporing. Daarnaast wordt de plaatsing van de camera gepubliceerd en worden bordjes geplaatst waarop men gewezen wordt op het cameratoezicht. Op deze manier worden bezoekers geïnformeerd dat zij een gebied betreden waar cameratoezicht is.

Aanpak en uitvoering

 • 1.

  Het Griegplantsoen zoals aangeduid op de aan dit besluit gehechte situatieschets, wordt aangewezen als openbare plaats waar een camera wordt geplaatst.

 • 2.

  De camera wordt, na overleg met de gebiedsofficier van Justitie, voor de duur van maximaal 4 weken op bovenstaande locatie geplaatst.

 • 3.

  De camerabeelden, zonder geluid, worden in het belang van de handhaving van de openbare orde vastgelegd en gedurende ten hoogste 28 dagen bewaard.

 • 4.

  De beelden kunnen worden gebruikt in het kader van opsporing van strafbare feiten, na overleg met de officier van Justitie van het Arrondissementparket Den Haag.

 • 5.

  Ter plaatse wordt de aanwezigheid van de camera kenbaar gemaakt.

 • 6.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Bijlage 1: situatieschets gebied cameratoezicht

 

Bijlage 2: voorbeeld bord 'cameratoezicht'

 

Naar boven