Definitief besluit veranderen omgevingsvergunning van de (afval)waterzuiveringsinstallatie op de locatie Liechtensteinweg 8 in Nieuwdorp

Burgemeester en wethouders van Borsele hebben besloten om de omgevingsvergunning van Evides Afvalwater B.V. te wijzigen. Het gaat om een ambtshalve wijziging op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en gaat om het toevoegen van voorschriften aan de omgevingsvergunning van de (afval)waterzuiveringsinstallatie op de locatie Liechtensteinweg 8 in Nieuwdorp.

 

U kunt het besluit bekijken van 4 juli 2024 tot en met 14 augustus 2024 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen, van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of gedurende openingstijden in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 in Heinkenszand.

 

U kunt het besluit ook digitaal bekijken. Onderaan de webpagina van deze link kunt u filteren op bedrijf, dan kunt u “Evides Afvalwater B.V. – Liechtensteinweg 8 Nieuwdorp – besluit ambtshalve wijziging” aanklikken om het besluit te bekijken.

 

Mocht de link niet werken, dan kunt u het besluit ook bekijken door naar de website van RUD Zeeland te gaan (www.rud-zeeland.nl). U klikt daar op “Actueel” en u klikt vervolgens op “Lopende besluiten”. Onderaan die pagina kunt u filteren op bedrijf, dan kunt u “Evides Afvalwater B.V. – Liechtensteinweg 8 Nieuwdorp – besluit ambtshalve wijziging” aanklikken om het besluit te bekijken.

 

Wanneer u belanghebbende bent of wanneer u een niet-belanghebbende bent die eerder een ontvankelijke zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit, kunt u tot en met 14 augustus 2024 tegen het besluit in beroep gaan. Dat doet u bij de rechtbank Zeeland-West Brabant, Afdeling Bestuursrechtspraak locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het besluit treedt op 15 augustus 2024 in werking, tenzij een voorlopige voorziening is aangevraagd. Dit kan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt ook online een beroepschrift indienen en/of een voorlopige voorziening aanvragen via de website: https://www.rechtspraak.nl/. Voor meer informatie kunt de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 15 53.

 

Wanneer u vragen heeft over dit besluit, kunt u contact opnemen met RUD Zeeland (tel. 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting op de stukken.

Het besluit staat geregistreerd onder kenmerk: Z2023-00008189.

 

 

Naar boven