het organiseren van het evenement "kermis" op 5 t/m 8 juli 2024 Stengeplein, Heinkenszand

De burgemeester van gemeente Borsele maakt bekend dat hij een vergunning heeft verleend voor:

het organiseren van het evenement "kermis" op 5 t/m 8 juli 2024 op de locatie Stengeplein, Heinkenszand.

Verzenddatum: 26 juni 2024

Tegen deze verleende vergunning kan gedurende zes weken na de verzonden beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar www.borsele.nl/bezwaarschrift

Naar boven