Aanvraag omgevingsvergunning, Eijkenweg ongenummerd, Heinkenszand

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Kenmerk: Z2024-0727

Ingekomen: 24 juni 2024

Projectomschrijving: het bouwen van een bedrijfspand

De publicatie van de aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

Naar boven