Belemmeringenwet Privaatrecht

De burgemeester van Borsele verklaart dat, ingevolge artikel 4, eerste lid en artikel 2, tweede lid

van de Belemmeringenwet Privaatrecht, de gedoogbeschikking van 23 mei 2024, kenmerk

RWS-2024/16968, met ingang van 27 juni 2024 voor een periode van veertien dagen ter inzage ligt in het gemeentehuis van de gemeente Borsele, Stenevate 10, 4451 KB, Heinkenszand.

 

De gedoogbeschikking is op verzoek van TenneT TSO B.V. genomen ten behoeve van de aanleg en instandhouding van een ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding Zeeuws-Vlaanderen in de gemeenten Borsele, Goes en Terneuzen.

 

U kunt de stukken inzien nadat u een afspraak heeft gemaakt met het team Informatiebeheer en Ondersteuning. Dat is bereikbaar op telefoonnummer 0113-238471.

 

De beschikking kan ook digitaal worden opgevraagd via het e-mailadres CDLoketBP@rws.nl.

 

Heinkenszand, 19 juni 2024

 

Naar boven