Bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van 26 woningen aan de Waardekensstraat in Biezelinge

Burgemeester en wethouders van Kapelle maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat met ingang van vrijdag 14 juni 2024 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt: een ontwerp van de omgevingsvergunning voor de activiteiten

 

  • -

    het bouwen van een bouwwerk;

  • -

    handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening;

  • -

    het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan veranderen,

voor het bouwen van 26 woningen aan de Waardekensstraat in Biezelinge.

Het plan

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van 26 woningen aan de Waardekensstraat in Biezelinge. Het gaat om 6 grondgebonden eengezinswoningen, 8 levensloopbestendige woningen en 12 gestapelde woningen. De nieuwe woningen komen in de plaats van 18 bestaande en te slopen woningen. Ten behoeve van de nieuwe woningen worden extra parkeerplaatsen aangelegd, zowel op eigen terrein als in de openbare ruimte.

Het plan inzien

U kunt de ontwerp omgevingsvergunning inzien op het gemeentehuis, Kerkplein 1 te Kapelle. De vergunningstukken (tekeningen) zijn ook digitaal te raadplegen bij de publicatie in het Gemeenteblad. Deze publicatie is te vinden via www.kapelle.nl/bekendmakingen.

Reageren

Iedereen kan gedurende bovengenoemde termijn van zes weken een (gemotiveerde) zienswijze indienen op de ontwerp omgevingsvergunning. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan de gemeente Kapelle, Postbus 79, 4420 AC Kapelle. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 - 0113. Voor burgers bestaat er ook de mogelijkheid om digitaal een zienswijze in te dienen. Kijk hiervoor op www.kapelle.nl/zienswijze-indienen. U dient dan wel over een DigiD te beschikken.

Kapelle, 13 juni 2024

Burgemeester en wethouders van Kapelle

Naar boven