Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Euverem 52, 6271 PK Gulpen

Op 6 juni 2024 is een aanvraag ontvangen voor het kappen van 6 bomen op de locatie Euverem 52, 6271 PK Gulpen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2024-00000213.

RECHTSMIDDELEN

Inzien | Wilt u de stukken inzien? Maak dan een afspraak bij ons klantcontactcentrum. Dat kan telefonisch via 14 043 of digitaal via www.gulpen-wittem.nl.

DIGITAAL RAADPLEGEN

Bekendmakingen kunt u online verder raadplegen via www.overheid.nl, de gemeentelijke website www.gulpen-wittem.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl en/of www.omgevingswet.overheid.nl. Wat staat er online? Van een bestemmingsplan/omgevingsplan zijn vrijwel alle bijbehorende stukken digitaal beschikbaar. Van een omgevingsvergunning met een projectafwijkingsbesluit c.q. buitenplanse omgevingsplanactiviteit zijn minimaal het (ontwerp)besluit en de ruimtelijke onderbouwing/ toelichting digitaal te raadplegen. Via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’ van www.overheid.nl ontvangt u direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail. De app ‘OmgevingsAlert’ toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving.

 

Naar boven