Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het dakterras op de locatie Mesdagstraat 46 Nijmegen zaaknummer AB24.00831

De gemeente Nijmegen maakt bekend dat de bovengenoemde aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingetrokken door de aanvrager.

 

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?

Eerder hebben wij bekendgemaakt dat wij deze aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Wij laten u op deze manier weten dat deze aanvraag niet verder wordt behandeld.

 

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via info@odrn.nl of telefoonnummer 024 751 77 00.

Naar boven