Vergunning verleend - vergunning langs de 4-daagse route object 18 juli 2024 - Van 't Santstraat 137 te Nijmegen

Gepubliceerd op: 10-06-2024

Omschrijving: Vergunning langs de 4-daagse route (Van 't Santstraat 137 6523 BD Nijmegen)

Activiteiten:

Zaaknummer: ZD2400019176

Product: Vergunning langs de 4-daagse route

Ontvangst: 29-02-2024

Definitieve beschikking verzonden: 06-06-2024

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 18-07-2024

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 06 juni 2024 tot en met 18 juli 2024.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven