terrasvergunning verleend voor Theeterras Veldzicht Velp Valkhofscheweg 2b, 5363SN Velp

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk maken het (de) volgende besluit(en) bekend:

  • Onderwerp: Terrasvergunning Theeterras Veldzicht Velp

  • Besluitdatum: 3 juni 2024

  • Locatie: Valkhofscheweg 2b, 5363SN Velp

  • Zaaknummer: Z2024-00002724

  • Eindoordeel: verleend

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit

Dit kan tot 16 juli 2024 bij de gemeente. U kunt een schriftelijk bezwaarschrift sturen naar Gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave. Voor meer informatie over de procedure kunt u vinden op www.gemeentelandvancuijk.nl/bezwaar-maken.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift stopt de werking van dit besluit echter niet. Bij spoed kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening (sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Dan treedt het besluit niet direct in werking. U kunt ook digitaal een verzoek voor een voorlopige voorziening indienen bij rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Inloggen-Rechtspraak.aspx. Daarvoor heeft u wel een DigiD nodig.

 

Naar boven