Besluit apv vergunning Verleend - Clauskindereweg 143

 

Stadsdeel: Nieuw-west

TVM, Locatie: Clauskindereweg 141 1069hn AmsterdamClauskindereweg 143

Looptijd :13-06-2024 t/m 13-06-2024

Verzonden naar aanvrager op: 05-06-2024

Kenmerk gemeente: Z/24/2335573

 

apv vergunningen: uitleg

apv vergunningen zijn vergunningen waarvoor alleen een meldplicht bij de gemeente geldt, zolang er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • -

  TVM: tijdelijke verkeersmaatregel of een stremming waarbij parkeervakken zijn afgezet voor werkzaamheden of een gehele straat vanwege kraanwerk.

 • -

  RVV-verkeersontheffing (altijd in combinatie met een TVM): er staan (vracht)wagens op de stoep die daar voor werkzaamheden moeten zijn.

 • -

  Object: er wordt een steiger, container, puinbak of mobiel toilet geplaatst voor werkzaamheden.

 • -

  Object in combinatie met een TVM: er wordt in een of meerdere parkeervakken een container, puinbak, schaftkeet of mobiel toilet geplaatst voor werkzaamheden.

 • -

  Winkeltijdenontheffing: vanwege een evenement mag de winkel langer openblijven.

 • -

  Nachtwerkontheffing: Het wordt toegestaan onder voorwaarden in de avonduren of het weekeinde (door) te werken en een zekere mate van lawaai te genereren, maar nooit meer dan 70Db.

 

Het besluit en bijbehorende stukken kunt u per e-mail ontvangen. Stuur een e-mail naar Stadsloket.centrum.vergunningen.dvl@amsterdam.nl en vermeld straatnaam, huisnummer en het gemeente kenmerk in uw verzoek.

Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Belanghebbenden kunnen bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken vanaf de eerstvolgende dag nadat het besluit verzonden is naar de aanvrager.

U kunt met uw DigiD of E-herkenning digitaal bezwaar maken via: www.amsterdam.nl/bezwaar/jb

U kunt uw bezwaarschrift ook per post sturen naar: Gemeente Amsterdam T.a.v. Juridisch Bureau Postbus 483 1000 AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • -

  uw naam, adres en telefoonnummer;

 • -

  de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening;

 • -

  het besluit waartegen u bezwaar maakt, datum en referentienummer/kenmerk van het besluit;

 • -

  de reden(en) waarom u bezwaar maakt;

 • -

  eventueel uw e-mailadres.

Dient iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee. Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift.

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Amsterdam vindt u op: www.amsterdam.nl/veelgevraagd onder het tabblad 'Contact'.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen dat het besluit waartegen u bezwaar maakt geldig blijft totdat er een besluit is genomen op uw bezwaar. U kunt dat voorkomen door een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter te vragen. Daar moet u wel voor betalen. Ga voor informatie over de kosten en over de voorwaarden naar de website van de Rechtspraak.

U dient een verzoek om een voorlopige voorziening in bij:

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

Afdeling Publiekrecht - team bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

Of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie.

Naar boven