Verleende omgevingsvergunning / Kloosterstraat 7, 6067 BB te Linne / Maasgouw / verzonden 28 mei 2024 / het tijdelijk wijzigen van gebruiksfunctie bijeenkomstfunctie naar sportfunctie

Verleende omgevingsvergunning / Kloosterstraat 7, 6067 BB te Linne / Maasgouw / verzonden 28 mei 2024 / het tijdelijk wijzigen van gebruiksfunctie bijeenkomstfunctie naar sportfunctie

Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking (= datum verzonden) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 7000, 6050 AA te Maasbracht. U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.gemeentemaasgouw.nl/bezwaar-maken.

Op grond van artikel 8:81 Algemene Wet Bestuursrecht kan, als er spoed vereist is, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Als u een voorlopige voorziening wilt aanvragen, dient u alsnog een bezwaarschrift in te dienen. Een voorlopige voorziening kan namelijk alleen aangevraagd worden als er een bezwaar- (of beroeps)procedure loopt.

 

Naar boven