Vergunning verleend - evenementenvergunning Intocht St. Anneke 19 juli 2024 - St. Annastraat 55 6524 EG Nijmegen

Gepubliceerd op: 05-06-2024

Omschrijving: Evenementenvergunning (St. Annastraat 55 6524 EG Nijmegen)

Activiteiten:

Zaaknummer: ZD2400019560

Product: Evenementenvergunning

Ontvangst: 01-03-2024

Definitieve beschikking verzonden: 03-06-2024

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 15-07-2024

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 03 juni 2024 tot en met 15 juli 2024.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven