Vergunning verleend - vergunning langs de 4-daagse route - Object en geluid - Nabij St. Annastraat 600 te Nijmegen - 19 juli 2024

Gepubliceerd op: 05-06-2024

Omschrijving: Vergunning langs de 4-daagse route (St. Annastraat 600 6525 ZX Nijmegen)

Activiteiten:

Zaaknummer: ZD2400000358

Product: Vergunning langs de 4-daagse route

Ontvangst: 09-01-2024

Definitieve beschikking verzonden: 03-06-2024

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 15-07-2024

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 03 juni 2024 tot en met 15 juli 2024.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven