Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Hoeveveld 27, 6584GH Molenhoek

Op 28 mei 2024 is een aanvraag ontvangen voor het realiseren van een distilleerderij op locatie Hoeveveld 27, 6584GH Molenhoek. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2024-00000133. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • uitvoeren van een werk of werkzaamheid

31 mei 2024

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsloket@mookenmiddelaar.nl of telefoonnummer 024-6969111.

Naar boven