Kennisgeving besluit op omgevingsvergunning, Plaatweg 1, 6285NK Epen

De gemeente Gulpen-Wittem heeft op 31 mei 2024 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2023-00000429 voor verbouwen van schuur tot vakantiewoning op locatie Plaatweg 1, 6285NK Epen. De vergunning is verleend.

RECHTSMIDDELEN

Beroep | Bent u een belanghebbende of heeft u tijdig een zienswijze ingediend tegen de betreffende bekendmaking en bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u daartegen in beroep gaan. Stel uw beroep in bij (1) RvS: Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage) OF bij (2) Rechtbank Limburg (Sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond). Doe dit wel binnen 6 weken geteld vanaf de dag na de publicatie van dit besluit. Vermeld in uw brief: de datum, uw naam, handtekening, adres en de reden waarom u het niet eens bent met onze beslissing. Is er sprake van spoed? Vraag dan bij de rechter een voorlopige voorziening aan. Meer informatie: www.rechtspraak.nl. Wilt u het besluit en de stukken inzien? Maak dan een afspraak bij ons klantcontactcentrum. Dat kan telefonisch via 14 043 of digitaal via www.gulpen-wittem.nl.

DIGITAAL RAADPLEGEN

Bekendmakingen kunt u online verder raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl (de bijbehorende documenten zijn bij het publicatieblad, aan de linkerzijde onder de kop "Bekijk documenten" beschikbaar) en de gemeentelijke website www.gulpen-wittem.nl. Wat staat er verder online? Via www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u ook (wijzigingen op) bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen met projectafwijkingsbesluit raadplegen. Van een bestemmingsplan zijn vrijwel alle bijbehorende stukken digitaal beschikbaar. Van een omgevingsvergunning met een projectafwijkingsbesluit of van een wijzigingsplan zijn minimaal het (ontwerp)besluit en de ruimtelijke onderbouwing/ toelichting digitaal te raadplegen. Via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’ van www.overheid.nl ontvangt u direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail. De app ‘OmgevingsAlert’ toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving.

 

Naar boven