Vergunning verleend - vergunning langs de 4-daagse route - Object en geluidsontheffing - St. Annastraat 353 te Nijmegen - 19 juli 2024

Gepubliceerd op: 30-05-2024

Omschrijving: Vergunning langs de 4-daagse route (St. Annastraat 353 6525 ZG Nijmegen)

Activiteiten:

Zaaknummer: ZD2400013309

Product: Vergunning langs de 4-daagse route

Ontvangst: 18-02-2024

Definitieve beschikking verzonden: 28-05-2024

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 09-07-2024

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 28 mei 2024 tot en met 09 juli 2024.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven