het organiseren van "Open dag brandweerpost" op 29-06-2024 in Heinkenzand Guldenroedestraat 29, 4451LP Heinkenszand

De burgemeester van gemeente Borsele maakt bekend dat hij een vergunning heeft verleend voor:

het organiseren van "Open dag brandweerpost" op 29-06-2024 in Heinkenzand op de locatie Guldenroedestraat 29, 4451LP Heinkenszand.

Verzenddatum: 22 mei 2024

Tegen deze verleende vergunning kan gedurende zes weken na de verzonden beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar www.borsele.nl/bezwaarschrift

Naar boven