Aanvraag vergunning voor het houden van een pizzafeestje voor alle jongeren uit Woudenberg op 5 juli 2024 aan Parklaan 1 te Woudenberg

Ingediende aanvraag evenement(en):

het houden van een pizzafeestje voor alle jongeren uit Woudenberg, Parklaan 1, op het plein voor het bordes van het gemeentehuis, 5 juli 2024, Z.345692.

U kunt de documenten van de aanvraag digitaal toegestuurd krijgen.

Dit kunt u opvragen via loketleefomgeving@woudenberg.nl onder vermelding van het zaaknummer.

Heeft u vragen over de aanvraag, dan kunt u bellen met 14033 onder vermelding van het zaaknummer en vragen naar de medewerker die de aanvraag behandelt.

U kunt nu geen bezwaar maken, dat kan als er een besluit is genomen over de aanvraag.

Als u van plan bent een zienswijze in te dienen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Zo voorkomt u dat uw zienswijze mogelijk niet betrokken kan worden bij de besluitvorming.

Uw zienswijze kunt u per mail sturen naar loketleefomgeving@woudenberg.nl.

Een brief kan worden gericht aan: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Naar boven