Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor het veranderen van een pluimveehouderij om te voldoen aan ‘Beter leven 1 ster’; Vroonhoek 1 in ‘s-Heerenhoek

 

Burgemeester en wethouders van Borsele hebben Rijk-Noteboom V.O.F., gelegen aan Vroonhoek 1 in ’s-Heerenhoek, een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van de pluimveehouderij om te voldoen aan het concept ‘Beter leven 1 ster’.

 

U kunt de omgevingsvergunning bekijken van 30 mei 2024 tot en met 10 juli 2024 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen, van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of gedurende openingstijden in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 in Heinkenszand.

 

U kunt de omgevingsvergunning ook digitaal bekijken. Onderaan de webpagina van de link kunt u filteren op bedrijf, dan kunt u “Rijk-Noteboom V.O.F. – Vroonhoek 1 ’s-Heerenhoek – Beter leven 1 ster” aanklikken om de omgevingsvergunning te bekijken.

 

Mocht de link niet werken, dan kunt u de omgevingsvergunning ook bekijken door naar de website van RUD Zeeland te gaan (www.rud-zeeland.nl). U klikt daar op “Actueel” en u klikt vervolgens op “Lopende besluiten”. Onderaan die pagina kunt u filteren op bedrijf, dan kunt u “Rijk-Noteboom V.O.F. – Vroonhoek 1 ’s-Heerenhoek – Beter leven 1 ster” aanklikken om de omgevingsvergunning te bekijken.

 

Wanneer u belanghebbende bent of wanneer u een niet-belanghebbende bent die eerder een ontvankelijke zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning, kunt u tot en met 10 juli 2024 tegen de vergunning in beroep gaan. Dat doet u bij de rechtbank Zeeland-West Brabant, Afdeling Bestuursrechtspraak locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

De vergunning treedt op 11 juli 2024 in werking, tenzij een voorlopige voorziening is aangevraagd. Dit kan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt ook online een beroepschrift indienen en/of een voorlopige voorziening aanvragen via de website: https://www.rechtspraak.nl/. Voor meer informatie kunt de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 15 53.

 

Wanneer u vragen heeft over deze omgevingsvergunning, kunt u contact opnemen met RUD Zeeland (tel. 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting op de stukken.

 

De omgevingsvergunning staat geregistreerd onder kenmerk: Z2023-00001853.

 

 

Naar boven