Melding Besluit activiteiten leefomgeving van GEO Energie B.V., Slaakweg 26 in Heinkenszand

 

Op 8 mei 2024 hebben wij een melding ontvangen van GEO Energie B.V. De melding gaat over de locatie gelegen aan de Slaakweg 26 in Heinkenszand.

 

Het gaat om een melding in het kader van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), over het aanleggen en in gebruik nemen van een gesloten bodemenergiesysteem.

 

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij RUD Zeeland via telefoonnummer 0115-745100.

De melding is geregistreerd onder nummer Z2024-00032143.

 

 

Naar boven