Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Burgemeester en wethouders van Borsele, in overeenstemming met burgemeester en wethouders van Terneuzen;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 1, 4 en 11 van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels;

Wijzen de volgende functionarissen aan als toezichthouder als bedoeld in artikel 11 van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels:

 

  • -

    Vergunningverlener, werkzaam bij team Vergunningen en Handhaving van de gemeente Terneuzen

  • -

    Toezichthouder, werkzaam bij team Vergunningen en Handhaving van de gemeente Terneuzen

De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband door gemeente Terneuzen.

Heinkenszand,

Burgemeester en wethouders van Borsele,

de secretaris,

de burgemeester,

Terneuzen,

Burgemeester en wethouders van Terneuzen,

de secretaris,

de burgemeester,

Naar boven