Ontwerp ‘Regeling openbaar water en waterstaatswerken 2024’ ter inzage voor inspraak 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk deelt mee dat de ontwerp ‘Regeling openbaar water en waterstaatswerken 2024’ - hierna: Havenregeling - ter inzage wordt gelegd voor inspraak.

Ter inzage

Het ontwerp met de bijbehorende bijlagen ligt vanaf een dag na publicatie gedurende vier weken voor een ieder ter inzage op het stadhuis van de gemeente Harderwijk. Het college heeft besloten om af te wijken van artikel 4, eerste lid, van de Inspraakverordening Harderwijk 2007 en een inzagetermijn van 4 weken te hanteren in plaats van 6 weken. U kunt tijdens openingstijden de stukken inzien in de stadswinkel van het stadhuis, Havendam 56 te Harderwijk. De openingstijden staan vermeld op de website van de gemeente www.harderwijk.nl.

Ook is bovengenoemd ontwerp met bijbehorende toelichting te downloaden via de link ‘Bekijk documenten’ in de linkerkolom op deze pagina.

Zienswijze

Tijdens de periode van terinzagelegging kunt u een zienswijze over de ontwerpregeling indienen.

Hoe?

U kunt schriftelijk uw gemotiveerde zienswijze sturen naar:

Burgemeester en wethouders van Harderwijko.v.v. zienswijze Havenregeling 2024 Postbus 149, 3840 AC Harderwijk

Wilt u liever uw zienswijze mondeling doen?

Neemt u dan contact op met mevrouw A. Walhof via telefoonnummer (0341) 411 155 of de heer R. van Drunen via telefoonnummer (0341) 411 237 voor het maken van een afspraak.

Naar boven