Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb)

 

 

 

 

 

 

Ontwerp beschikking

Het College van burgemeester en wethouders van Rotterdam maakt bekend dat:

er is ingestemd met het deelsaneringsplan op grond van artikel 39 en 40 Wbb, voor de locatie Persoonshaven 900 (Mallegatplot) te Rotterdam, gemeente sectie Q, nummers 5898 (geheel) en 5655, 5660 en 5899 (alle gedeeltelijk) (Zaak ID 2540588).

Belanghebbenden kunnen tegen de beschikking zienswijzen indienen bij het College p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl, telefoon 010-2468000. Zienswijzen kunnen worden ingediend gedurende zes weken te rekenen na de dagtekening van dit bericht.

Inlichtingen

Voor de betreffende stukken met betrekking tot deze procedure kunt u op bijgaande link klikken:

https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.scherm1007?mObj=9149834

Rotterdam,

Naar boven