Toestemming voor het evenement Stadsliefde/The Classics op zaterdag 18 mei 2024 van 16:00 uur tot 1:30 en zondag 19 mei 2024 van 14:00 uur tot 00:00 uur aan evenementenlocatie het Zuilenkabinet gelegen nabij Houtstraat 19 te Weert

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende beschikking is genomen.

Evenement Stadsliefde/The Classics, het Zuilenkabinet gelegen nabij Houtstraat 19, 6001 SJ te Weert, zaterdag 18 mei 2024 van 16:00 uur tot 1:30 uur en zondag 19 mei 2024 van 14:00 uur tot 00:00 uur, verlening evenementenvergunning d.d. 15 mei 2024.

Besluit in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De beschikking en de bijbehorende stukken kunnen vanaf de dag na publicatie gedurende zes weken opgevraagd worden ter inzage.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken vanaf de dag na publicatie tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet tenminste bevatten: uw naam en adres, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar hebt, de gronden van het bezwaar en een ondertekening.

Degene die bezwaar heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te Roermond, sector bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) te treffen, indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Postadres gemeente Weert

Wilt u een bezwaar indienen? U kunt uw reactie sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert.

Stukken inzien

Wilt u stukken inzien? Maak dan een afspraak via tel. (0495) 57 50 00 of per e-mail gemeente@weert.nl. U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken digitaal opvragen.

Naar boven