Toestemming voor het evenement Antje de Musical op vrijdag 17 mei 2024 van 19.30 uur tot 00.00 uur, op zaterdag 18 mei 2024 van 19.30 uur tot 00.00 uur en op zondag 19 mei 2024 van 19.30 uur tot 23.30 uur op het Stationsplein te Weert

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende beschikking is genomen.

Evenement ‘Antje de Musical’ op vrijdag 17 mei 2024 van 19.30 uur tot 00.00 uur, op zaterdag 18 mei 2024 van 19.30 uur tot 00.00 uur en op zondag 19 mei 2024 van 19.30 uur tot 23.30 uur (repetitie op woensdag 15 mei 2024 van 20.00 uur tot 23.30 uur en generale repetitie op donderdag 16 mei 2024 van 19.30 uur tot 23.30 uur) op het Stationsplein in Weert, verlening evenementenvergunning d.d. 08 mei 2024 en verlening gewijzigde evenementenvergunning d.d. 14 mei 2024.

Besluit in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De beschikking en de bijbehorende stukken kunnen vanaf de dag na publicatie gedurende zes weken opgevraagd worden ter inzage.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken vanaf de dag na publicatie tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet tenminste bevatten: uw naam en adres, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar hebt, de gronden van het bezwaar en een ondertekening.

Degene die bezwaar heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te Roermond, sector bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) te treffen, indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Postadres gemeente Weert

Wilt u een bezwaar indienen? U kunt uw reactie sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert.

Stukken inzien

Wilt u stukken inzien? Maak dan een afspraak via tel. (0495) 57 50 00 of per e-mail gemeente@weert.nl. U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken digitaal opvragen.

 

Naar boven