Buorren 68, 8542 AC Terkaple: aanvraag omgevingsvergunning vervangen en vergroten van de dakkapel. (Z.792518)

Aangevraagde omgevingsvergunning Buorren 68, 8542 AC Terkaple

Op 13-05-2024 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de Buorren 68, 8542 AC Terkaple. De aanvraag omvat het vervangen en vergroten van de dakkapel.

Nadere informatie

De aanvraag ligt momenteel nog niet ter inzage, dit gebeurt pas als de gemeente een besluit heeft genomen op de aanvraag. Er kan hierom ook nog geen zienswijze of bezwaar- / beroepschrift worden ingediend.

Op het moment dat er een besluit is genomen op deze aanvraag, dan zal dit in een afzonderlijke publicatie bekend worden gemaakt. Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven