het organiseren van een evenement 'Pinksterbeurs' op 19 mei 2024 Noordland 11 in Heinkenszand

 

De burgemeester van gemeente Borsele maakt bekend dat hij een vergunning heeft verleend voor:

het organiseren van een evenement 'Pinksterbeurs' op19 mei 2024 op de locatie Noordland 11 in Heinkenszand.

 

Verzenddatum:14 mei 2024

 

Tegen deze verleende vergunning kan gedurende zes weken na de verzonden beschikking een bezwaar schrift worden ingediend bij de burgemeester.

 

Voor verdere informatie wordt verwezen naar www.borsele.nl/bezwaarschrift

Naar boven